Grønne obligationer er en ansvarlig investering i fremtiden

Hos ATP arbejder vi med bæredygtige investeringer på mange områder. Blandt andet ved at investere i grønne obligationer.

Dekoration

Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 % i 2030. Sådan lyder regeringens klimamål. Hvis det skal opfyldes, kræver det en solid finansiering og en fælles indsats fra politikere, virksomheder og borgere.  

Hos ATP vurderer vi løbende, hvordan vi kan skabe gode afkast til vores medlemmer samtidig med, at vi understøtter den grønne omstilling gennem ansvarlige investeringer.

Derfor investerer vi blandt andet i grønne obligationer – det vil sige obligationer, der finansierer klimavenlige investeringer. Et marked, som har udviklet sig sikkert i takt med det stigende fokus på bæredygtige investeringer.

”I begyndelsen dyppede vi blot tæerne og købte nogle grønne obligationer for at blive klogere på, hvad det var for et aktiv, men vi fandt hurtigt ud af, at det var et godt og bæredygtigt investeringsaktiv. Derfor har vi løbende øget vores beholdning af grønne obligationer og har i dag investeringer for knap 30 milliarder kroner,” siger Head of Treasury & Hedging, Jan Ritter. 

Ansvarlige investeringer kræver et godt samarbejde  

På investeringsområdet er det ikke alt, der kaldes grønt, som er grønt. I ATP er vi meget opmærksomme på faren for greenwashing. Derfor er vi løbende i dialog med udstederne af de grønne obligationer, så vi sikrer os, at vi investerer bæredygtigt.

Det er nemlig altafgørende for os, at vi forstår, hvad vi køber, og dermed ved hvilke klimavenlige projekter vi er med til at finansiere.   

Det gode samarbejde har vi blandt andet med Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ser positivt på, at vi stiller krav om viden og åbenhed, når vi køber grønne obligationer hos dem.

"ATP er blevet en strategisk samarbejdspartner i udviklingen af best practice, når det drejer sig om, hvordan man håndterer grønne investeringer," siger Aldo M. Romani, Head of Sustainability Funding i Den Europæiske Investeringsbank.

I 2007 udstedte EIB verdens første grønne obligationer – i dag er de én af verdens største udstedere på markedet. Gennem de grønne obligationer har de været med til at fremme udviklingen af klimavenlige projekter rundt omkring i verden. Hos ATP har vi investeret i flere af projekterne som for eksempel etablering og drift af en solcelle- og vindmøllepark i Indien, solcelleparker i Mexico og en flydende vindmøllepark i Portugal.