Vores investering i Københavns Lufthavne styrker den grønne omstilling

Som investor og medejer af Københavns Lufthavne er vi med til at forme den klimastrategi, der skal ruste lufthavnene til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Lufthavn

I 2017 foretog vi vores største enkeltinvestering til dato og blev dermed medejere af Københavns Lufthavne. Som storinvestor fik vi plads i bestyrelsen og blev en del af de strategiske drøftelser omkring lufthavnenes fremtid.

I flere år forinden har Københavns Lufthavne arbejdet målrettet med klimatiltag, men en egentlig klimastrategi med langsigtede målsætninger blev først udarbejdet, da ejerkredsen skiftede til den danske stat, det canadiske pensionsselskab Ontario Teachers’ Pension (OTTP) og ATP.

Strategiens vigtigste målsætning er emissionsfrie lufthavne og luftfart i 2050. Som medejer af lufthavnene har vi indflydelse på de forretningsmæssige beslutninger, og hvordan forskellige tiltag bør prioriteres, så det endelige mål opnås.

"Hos Københavns Lufthavne er vi i den heldige situation, at vi ejes af langsigtede investorer, der giver mulighed for, at vi kan tænke langsigtet sammen. På den måde har vi en fælles interesse og ambition om, at luftfarten skal være bæredygtig. Det er afgørende for, at vi kan føre det ud i livet, at der er opbakning fra ejerkredsen til den grønne omstilling," siger Thomas Woldbye, Administrerende direktør i Københavns Lufthavne

Fra strategi til handling  

Som langsigtet investor har vi hos ATP længe haft klimaet som et integreret fokusområde i alle vores investeringsprocesser. En erfaring som Københavns Lufthavne har fået glæde af ved at sparre med medarbejdere fra ATP's Environmental, Social & Governance (ESG) team. De har været med til at omsætte strategien til en konkret handlingsplan, hjulpet med at koordinere indsatserne på tværs og fastlægge processerne for klimarapporteringen.

"Det store arbejde med klimastrategien blev hjulpet godt på vej af ATP, der bistod med en stærk procesmæssig og analytisk ramme, som sikrede sammenhæng mellem ejernes ambitioner og lufthavnens klimastrategi," siger administrerende direktør i Københavns Lufthavne, Thomas Woldbye.

Københavns Lufthavnes klimastrategi indeholder tre konkrete målsætninger 

 

  • I 2019 blev Københavns Lufthavne CO2-neutrale. Dette er realiseret ved fortsat at nedbringe den udledning, som lufthavnene har kontrol over som f.eks. energi- og brændstofforbrug og klimakompensation.  
  • I 2030 skal driften af lufthavnene og transport til og fra lufthavnene være emissionsfri. Dette realiseres ved, at der fortsat investeres i solcelleanlæg og landtransport ved f.eks. at styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på lufthavnenes område.  
  • I 2050 skal lufthavnene og luftfarten være emissionsfri. Dette realiseres gennem strategiske partnerskaber på tværs af luftfartsbranchen samt beslutningstagere og forskere, der udvikler bæredygtigt brændstof og klimavenlige teknologier. 

Hovedaktionærer

Hvem ejer Københavns Lufthavne?

39,2 %
ejes af den danske stat
30 %
ejes af OTPP (Ontario Teachers' Pension Plan)
29,3 %
ejes af ATP Koncernen