Danskernes levetid falder for andet år i træk

Danskerne må indstille sig på at leve en smule kortere. Igen i år resulterer opdateringen af ATP’s
levetidsmodel i, at den forventede levealder falder; denne gang med to-tre måneder for stort set alle
aldersgrupper. Det er første gang i næsten 30 år, at danskernes forventede levealder falder to år i
streg.

Danskernes levetid falder for andet år i træk, viser seneste levetidsopdatering fra ATP.

ATP opdaterer hver år sin levetidsmodel, som beregner, hvor gamle danskerne kan se frem til at blive baseret på det nyeste brugbare data fra dels Danmark, dels 17 andre sammenlignelige lande. ATP's levetidsmodel forudser en mindre nedgang i den samlede forventede levetid med to-tre måneder for stort set alle aldersgrupper. Året før oplevede danskerne også en tilsvarende nedgang.

”2022 afviger fra normalen, for det er første gang siden 1995, at den forventede levetid herhjemme bliver kortere to år i træk. Det er bl.a. Covid-19, der er skyld i en overdødelighed i 2021 og 2022,” siger Liselotte Milting, underdirektør i ATP Pension og chef for Aktuariatet, der udvikler levetidsmodellen og omsætter den til forventet levetid.

Se hvor gammel du kan forvente at blive her

ATP’s levetidsmodel, som beregner den forventede levetid for danskerne, er i løbet af det seneste år blevet gennemgået og evalueret af det internationale revisionsfirma PriceWaterhouseCoopers (PWC) .

”PWC konkluderer, at ATP's levetidsmodel rangerer bland t de bedste modeller på europæisk niveau. Det betyder, at vores arbejde med at forudsige levetid er fagligt solidt og giver troværdige tal,” siger Liselotte Milting.

ATP's levetidsmodel er baseret på omfattende data fra hele porteføljen af ATP Livslang Pension, hvor næsten alle danskere er inkluderet. Lige så væsentlige for ATP’s levetidsmodel er data fra 17 andre lande, som vi mener kan sammenlignes med Danmark. Samlet set giver det et robust grundlag for at vurdere fremtidens forventede levealder.

Vidste du, at:

• En pige født i 2023 kan se frem til at blive 95 år – drenge forventes at blive 93 år
• En 20-årig kvinde i dag har 20 pct. chance for at blive mindst 100 år
• For en 67-årig mand er den forventede levetid steget 2,6 år de seneste 20 år
• Danskerne lever ca. et år kortere end både nordmænd og svenskere, og det gælder både mænd og kvinder

Gerd Buchave

Gerd Buchhave
Senior kommunikationspartner

Danish Equities, Liquid Markets, Risc Management & Investments, ATP Livslang Pension, levetider.

Mobil
E-mail
""

Søren Springborg
Kommunikationsdirektør

E-mail