Organisationen

Få overblik over ATP Koncernens opbygning og find organisationsdiagrammet.

ATP Koncernen er Danmarks største pensions- og administrationsselskab med ca. 3.000 medarbejdere og hovedsæde i Hillerød.

ATP ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og den administrerende direktør. Læs ATP's Fact Sheet, som bl.a. indeholder oplysninger om bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmers PEP-status.

Organisationen består af to overordnede forretningsområder:

  • Pensions- & Investeringsforretningen
  • Administrationsforretningen.

Dertil kommer række supportfunktioner.

Administrationsforretningen

I Administrationsforretningen administrerer ATP en række opgaver på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Der er hovedsageligt tale om udbetaling af sociale ydelser og om forskellige pensions- og sikringsordninger. Eksempler er ATP Livslang Pension, folkepension, familieydelser, boligstøtte, lønudbetaling ved konkurs, feriepenge og behandling af arbejdsskadesager . 

Nogle af ordningerne ligger under selvejende institutioner, som ATP-koncernen således leverer teknisk og administrativ bistand til. Institutionerne er bl.a.  Udbetaling Danmark, AES, LG og Seniorpension. 

Opgaverne løses fra ATP’s centre i Hillerød, Vordingborg, Haderslev, Holstebro, Frederikshavn og Aarhus.

Læs mere om Administrationsforretningen

Pensions- og Investeringsforretningen

ATP forvalter ATP Livslang Pension, der er en månedlig udbetaling til de danske pensionister. Vi investerer ansvarligt de penge, som danskerne indbetaler til deres ATP-opsparing. Det gør vi for at skabe et afkast, der kan sikre en pension hele alderdommen.

Læs mere om ATP Livslang Pension

Som ansvarlig investor arbejder vi for at sikre gode, stabile afkast af pensionsformuen, som vi blandt andet investerer bredt med udgangspunkt i et stærkt samfundsansvar.

Læs mere om ATP som investor