Nyhedsbrevet Faktum inddelt i kategorier

Nedenfor har vi sorteret nyhedsbrevene på 12 kategorier, så du hurtigt kan danne dig et overblik over, hvilke nyhedsbreve der behandler ét eller flere af de samme emner.

Indbetalinger til pension

Nr. 217: Sparer danskerne for meget eller for lidt op?

Nr. 216: Udviklingen i danskernes pensionsformuer

Nr. 210: Er investeringer med lavt Co2-aftryk de grønneste?

Nr. 209: Sådan hænger din opsparing og indkomst som pensionist sammen

Nr. 206: Mænd og kvinder sparer lige flittigt op til pension, men det er alligevel ikke helt så enkelt

Nr. 205: Øget levetid har lagt stort pres på opsparingsbehovet

Nr. 203: Aldersopsparingens popularitet vokser – men indbetalingerne er små

Nr. 201: Pensionsopsparingerne næsten upåvirket trods coronakrisen

Nr. 200: "Free-ridere der ikke sparer op til pension får en højere livstidsindkomst"

Nr. 198: "Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget til livsvarige pensioner som privat ansatte"

Nr. 197: "Pensionsgarantier beskytter mod store tab kort før pensionsalderen"

Nr. 195: "Så meget mere skulle du spare op uden folkepensionen"

Nr. 193: "Næsten hver anden ansat i små private virksomheder sparer meget lidt op til pension"

Nr. 191: "Færre danskere indbetaler til pension - til gengæld indbetaler de mere"

Nr. 190: "Selvstændiges pensionsindbetalinger er faldet"

Nr. 187: "Store forskelle i indbetalinger til SUPP fra kommune til kommune"

Nr. 186: "Færre nye førtidspensionister vælger at indbetale til SUPP"

Nr. 183 "Lønmodtagere øger deres samlede formue mere end selvstændige"

Nr. 181 "Høje omkostninger kan koste dig en tredjedel af pensionen"

Nr. 180 "Hver femte løber tør for pension efter ti år på pension"

Nr. 179 "Offentligt ansatte indbetaler mest til en livsvarig pensionsordning"

Nr. 178 "Ti års forsinket opsparing kan koste mere end en tredjedel af pensionen"

Nr. 170 "Mænd har indhentet kvinders pensionsforspring"

Nr. 169 "Danskerne sparer i stigende grad op i livsvarige pensioner"

Nr. 167 "1 ud af 5 beskæftigede danskere halter bagefter med pensionen"

Nr. 166 "Vestjyder sparer flittigst op til alderdommen"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 162 "750.000 danskere indbetaler meget lidt til pension"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 158: "Dobbelt så mange singler som samlevende sparer ikke op til pension"

Nr. 157: "Vestdanmark sparer mere op i frivillige private pensionsopsparinger"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 152: "Fire forklaringer på at folk sparer for lidt op til pensionen"

Nr. 151: "Flere end ni ud af ti droppede pensionsprodukt efter lovændring"

Nr. 150: "Længere levetid udtynder en pensionsmillion"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 148: "Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år"

Nr. 147: "Høje sammensatte marginalafkastskatter på pension kan beskrives forskelligt"

Nr. 146: "Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 144: "Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant"

Nr. 143: "Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt"

Nr. 141: "Mange modtagere af dansk pension i vores nabolande"

Nr. 139: "Lille pensionsopsparing blandt selvstændige kompenseres ikke med anden opsparing"

Nr. 138: "Selvstændige halter langt bagefter med pensionsopsparing – uanset indkomst"

Nr. 136: "Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg"

Nr. 135: "En gruppe af højtlønnede har adgang til fuldt pensionstillæg"

Nr. 133: "Økonomisk sikkerhedsnet under pensionister er ingen dansk opfindelse"

Nr. 132: "Den nye aldersopsparing mangler fortsat gennembrud"

Nr. 131: "Økonomisk gode eller dårlige tider har kun lille betydning for din pensionsdækning"

Nr. 130: "Hver tredje medarbejder i små virksomheder har en meget lille pensionsopsparing"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 128: "Høj marginalskat – men lav samlet skat på pension"

Nr. 127: "Hver tredje pensionist kan have ret til sociale ydelser i fremtiden"

Nr. 126: "ATP i går, som 50-årig og i morgen"

Nr. 125: "For tre ud af ti er ATP den største pensionsopsparing"

Nr. 124: "Over en tiårig periode står den rigeste halvdel for 83 pct. af pensionsopsparingen"

Nr. 123: "Hver fjerde indbetaler ikke til en arbejdsmarkedspension"

Nr. 107: "Danskerne bruger en time eller to om året på deres pension"

Nr. 106: "Kun de rigeste rammes af loft over ratepensioner"

Nr. 103: "Uden folkepensionen skulle du spare rigtig meget mere op"

Nr. 101: "Hver anden selvstændig glemmer pensionen"

Nr. 100: "Lav rente kræver dobbelt pensionsopsparing"

Nr. 93: "Danskerne ændrer opsparing: Pensionen skal række hele livet"

Nr. 82: "Kvinders frivillige pensionsindbetalinger halter i stigende grad efter mænds"

Nr. 81: "Ratepension tryner andre pensionstyper - til ugunst for kvinderne"

Nr. 77: "Seniorer vælger rejser frem for opsparing trods pensionstab"

Nr. 67: "Større forskelle i pensionsopsparing"

Nr. 65: "Rige sparer 675.000 kr. op i pension om året"

Nr. 64: "Indvandrerbørn født til fattigt pensionistliv"

Nr. 63: "Mange indvandrere har udsigt til gammeldags fattigdom som pensionister"

Nr. 61: "Livsvarig pension i lav kurs"

Nr. 60: "Stigende forskel mellem kønnenes pensionsindbetalinger: Mænds pensionsforspring vokser"

Nr. 57: "Pensionshul lukkes for halv million offentligt ansatte"

Nr. 56: "Mere end hver tredje erhvervsaktiv under 40 år har pensionshuller"

Nr. 55: "Langt de fleste vender ryggen til Danmarks bedste pensionstilbud"

Nr. 53: "Kvinders pensionsefterslæb starter i teenagealderen"

Nr. 52: "Borgere i rige kommuner øger pensionsforspring"

Nr. 51: "Voksende forskel mellem ejeres og lejeres pensionsopsparing"

Nr. 49: "Enlige dropper pensionsopsparingen"

Nr. 45: "Små virksomheder mangler pensionsordninger"

Nr. 44: "ATP-bidrag fast del af lønnen"

Nr. 42: "Ansatte uden pensionsordning sparer heller ikke op frivilligt"

Nr. 40: "Kvart million fastansatte uden pensionsordning"

Nr. 39: "Rekordopsparing - for de få"

Nr. 36: "Kun Danmark mangler pensionsordning for selvstændige"

Nr. 32: "Mænd sparer mest op til pension i alle landets kommuner"

Nr. 30: "500.000 sparer ikke op til pension i ATP"

Nr. 29: "Færre danskere sparer frivilligt op til pension"

Nr. 28: "Store geografiske forskelle i pensionsindbetalinger"

Nr. 27: "Få vælger livsvarige pensioner"

Nr. 26: "Selvstændige sparer ikke op til pension"

Nr. 10: "Sen pensionsindbetaling kan halvere pensionen"

ATP (herunder SP og SUPP)

Nr. 216: Udviklingen i danskernes pensionsformuer

Nr. 211: Udbetaling Danmark skaber mere velfærd for pengene

Nr. 210: Er investeringer med lavt Co2-aftryk de grønneste?

Nr. 208: Ny forretningsmodel i ATP øger pensionerne i fremtiden

Nr. 201: Pensionsopsparingerne næsten upåvirket trods coronakrisen

Nr. 191: "Færre danskere indbetaler til pension - til gengæld indbetaler de mere"

Nr. 190: "Selvstændiges pensionsindbetalinger er faldet"

Nr. 187: "Store forskelle i indbetalinger til SUPP fra kommune til kommune"

Nr. 186: "Færre nye førtidspensionister vælger at indbetale til SUPP"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 161 "Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP"

Nr. 160: "Kun 1 ud af 20 vælger at udskyde ATP-pensionen"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 148: "Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 134: "85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 126: "ATP i går, som 50-årig og i morgen"

Nr. 125: "For tre ud af ti er ATP den største pensionsopsparing"

Nr. 124: "Over en tiårig periode står den rigeste halvdel for 83 pct. af pensionsopsparingen"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 110: "Ingen sammenhæng mellem pensionsselskabers omkostninger og afkast"

Nr. 109: "Førtidspensionister må ofte nøjes med folkepension i alderdommen"

Nr. 100: "Lav rente kræver dobbelt pensionsopsparing"

Nr. 97: "ATP er medejer af infrastruktur for over 110 mia. kr. i udlandet"

Nr. 91: "Grundpension vigtigste indtægt i 93 ud af 98 kommuner"

Nr. 87: "ATP langtidssikrer pensionerne med ekstra 23 mia. kroner"

Nr. 80: "Fem milliarder pensionskroner optjent af mænd går til kvinders pension"

Nr. 79: "Flere og flere førtidspensionister sparer aktivt op til alderdommen"

Nr. 74: "Globale investorer kræver klare signaler om klimaændringer"

Nr. 71: "Offentlige pensioner og ATP vigtigst for pensionister i ni ud af ti kommuner"

Nr. 68: "Danskerne vil hæve 25 mia. SP-kroner"

Nr. 57: "Pensionshul lukkes for halv million offentligt ansatte"

Nr. 56: "Mere end hver tredje erhvervsaktiv under 40 år har pensionshuller"

Nr. 55: "Langt de fleste vender ryggen til Danmarks bedste pensionstilbud"

Nr. 54: "Ny model garanterer højere ATP-pension til alle"

Nr. 50: "Nu dækker ATP alle - næsten"

Nr. 44: "ATP-bidrag fast del af lønnen"

Nr. 41: "670 mio. kr. til efterladte"

Nr. 36: "Kun Danmark mangler pensionsordning for selvstændige"

Nr. 31: "Udsæt udbetalingen af din ATP-pension"

Nr. 30: "500.000 sparer ikke op til pension i ATP"

Nr. 25: "Seks ud af ti pensionister lever stort set kun af offentlige ydelser og ATP"

Nr. 21: "Kommunegrænser afgørende for tilslutning til ny pension"

Nr. 18: "Markant opprioritering af ATP i de offentlige overenskomster"

Nr. 16: "Kampen om milliarderne i Folkebørsen udebliver"

Nr. 15: "Folkebørsen - handelsplads for 2,7 mio. danskere"

Nr. 14: "Investeringsforeninger med lave omkostninger giver større afkast"

Nr. 11: "Usikkert om pensionsselskaber vil modtage SP-milliarder"

Nr. 9: "Flere penge til unge efterladte"

Nr. 7: "3,3 mia. kr. ekstra til pension"

Nr. 6: "Dyb uenighed om SP's fremtid"

Nr. 2: "To milliarder kroner går fra mænd til kvinder"

Arbejdsliv og pensionistliv

Nr. 217: Sparer danskerne for meget eller for lidt op?

Nr. 209: Sådan hænger din opsparing og indkomst som pensionist sammen

Nr. 207: Hvad betyder tilbagetrækningstidspunktet for din økonomi som pensionist? 

Nr. 206: Mænd og kvinder sparer lige flittigt op til pension, men det er alligevel ikke helt så enkelt

Nr. 205: Øget levetid har lagt stort pres på opsparingsbehovet

Nr. 203: Aldersopsparingens popularitet vokser – men indbetalingerne er små

Nr. 202: "Langt flere arbejder frem til folkepensionen"

Nr. 200: "Free-ridere der ikke sparer op til pension får en højere livstidsindkomst"

Nr. 196: "ATP-pensionen er den største pension for halvdelen af pensionisterne"

Nr. 193: "Næsten hver anden ansat i små private virksomheder sparer meget lidt op til pension"

Nr. 189: "Flere og flere modtager dansk pension i udlandet"

Nr. 187: "Store forskelle i indbetalinger til SUPP fra kommune til kommune"

Nr. 186: "Færre nye førtidspensionister vælger at indbetale til SUPP"

Nr. 177 "Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen"

Nr. 176 "Flere og flere udskyder folkepensionen - og nye regler gør det mere attraktivt"

Nr. 175 "Kvinder bliver længere på arbejdsmarkedet"

Nr. 173 "Halvdelen af de selvstændige arbejder også som 70-årige"

Nr. 172 "Senere pensionering og færre garantier skal ruste samfundet til øget levetid"

Nr. 169 "Danskerne sparer i stigende grad op i livsvarige pensioner"

Nr. 168 "Reformer holder danskerne på arbejdsmarkedet"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 161 "Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 158: "Dobbelt så mange singler som samlevende sparer ikke op til pension"

Nr. 156: "Par trækker sig tilbage sammen når de forlader arbejdsmarkedet"

Nr. 155: "Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 153: "Flere og flere danske seniorer er i arbejde"

Nr. 152: "Fire forklaringer på at folk sparer for lidt op til pensionen"

Nr. 150: "Længere levetid udtynder en pensionsmillion"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 148: "Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år"

Nr. 147: "Høje sammensatte marginalafkastskatter på pension kan beskrives forskelligt"

Nr. 146: "Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 144: "Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant"

Nr. 143: "Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt"

Nr. 142: "Kun få pensionister modtager nedsat folkepension"

Nr. 141: "Mange modtagere af dansk pension i vores nabolande"

Nr. 140: "Markant fald i behovsbestemte ydelser til pensionister"

Nr. 139: "Lille pensionsopsparing blandt selvstændige kompenseres ikke med anden opsparing"

Nr. 138: "Selvstændige halter langt bagefter med pensionsopsparing – uanset indkomst"

Nr. 137: "Færre ældre får boligydelse"

Nr. 136: "Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg"

Nr. 135: "En gruppe af højtlønnede har adgang til fuldt pensionstillæg"

Nr. 134: "85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige"

Nr. 133: "Økonomisk sikkerhedsnet under pensionister er ingen dansk opfindelse"

Nr. 131: "Økonomisk gode eller dårlige tider har kun lille betydning for din pensionsdækning"

Nr. 130: "Hver tredje medarbejder i små virksomheder har en meget lille pensionsopsparing"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 128: "Høj marginalskat – men lav samlet skat på pension"

Nr. 127: "Hver tredje pensionist kan have ret til sociale ydelser i fremtiden"

Nr. 125: "For tre ud af ti er ATP den største pensionsopsparing"

Nr. 123: "Hver fjerde indbetaler ikke til en arbejdsmarkedspension"

Nr. 122: "Tidlig tilbagetrækning uden efterløn kan koste tre fjerdedele af pensionsformuen"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 118: "Folkepensionen er danske pensionisters indtægtskilde nummer ét"

Nr. 117: "Danskerne tvivler på folkepension om tre årtier"

Nr. 115: "Myte, at ældre flytter til noget mindre"

Nr. 114: "Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen"

Nr. 113: "Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid"

Nr. 112: "Folkepensionen dækker halvdelen af tabet, når de private indtægter forsvinder"

Nr. 111: "Private pensionsudbetalinger mister værdi dag for dag"

Nr. 110: "Ingen sammenhæng mellem pensionsselskabers omkostninger og afkast"

Nr. 107: "Danskerne bruger en time eller to om året på deres pension"

Nr. 106: "Kun de rigeste rammes af loft over ratepensioner"

Nr. 105: "Private pensioner breder sig til hele landet"

Nr. 104: "Private pensioner er langsomt ved at slå igennem"

Nr. 100: "Lav rente kræver dobbelt pensionsopsparing"

Nr. 93: "Danskerne ændrer opsparing: Pensionen skal række hele livet"

Nr. 85: "Færre arbejder i pensionsalderen"

Nr. 81: "Ratepension tryner andre pensionstyper - til ugunst for kvinderne"

Nr. 71: "Offentlige pensioner og ATP vigtigst for pensionister i ni ud af ti kommuner"

Nr. 69: "Flere efterlønnere arbejder ved siden af"

Nr. 67: "Større forskelle i pensionsopsparing"

Nr. 61: "Livsvarig pension i lav kurs"

Nr. 56: "Mere end hver tredje erhvervsaktiv under 40 år har pensionshuller"

Nr. 47: "Flere og flere ældre bliver på arbejdsmarkedet"

Nr. 46: "De rige nordsjællændere arbejder videre"

Nr. 45: "Små virksomheder mangler pensionsordninger"

Nr. 43: "Syden som pensionistmagnet er en myte"

Nr. 42: "Ansatte uden pensionsordning sparer heller ikke op frivilligt"

Nr. 40: "Kvart million fastansatte uden pensionsordning"

Nr. 36: "Kun Danmark mangler pensionsordning for selvstændige"

Nr. 29: "Færre danskere sparer frivilligt op til pension"

Nr. 27: "Få vælger livsvarige pensioner"

Nr. 5: "Gamle i økonomisk klemme, når pensioner ikke holder hele livet."

Demografi, levetid, etnisk herkomst mv.

Nr. 208: Ny forretningsmodel i ATP øger pensionerne i fremtiden

Nr. 205: Øget levetid har lagt stort pres på opsparingsbehovet

Nr. 202: "Langt flere arbejder frem til folkepensionen"

Nr. 185: "Stadig stigende levetid koster 22 mia. kr. mere i folkepension om året"

Nr. 180 "Hver femte løber tør for pension efter ti år på pension"

Nr. 176 "Flere og flere udskyder folkepensionen - og nye regler gør det mere attraktivt"

Nr. 172 "Senere pensionering og færre garantier skal ruste samfundet til øget levetid"

Nr. 171 "Mænd har halet ind på kvindernes levetid de sidste 35 år"

Nr. 164 "Den voksende gruppe ældre bliver yngre"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 155: "Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg"

Nr. 150: "Længere levetid udtynder en pensionsmillion"

Nr. 100: "Lav rente kræver dobbelt pensionsopsparing"

Nr. 99: "Par går på pension samtidig - trods aldersforskel"

Nr. 92: "Kvinders forventninger til deres levetid er steget"

Nr. 88: "97 år og stadig i arbejde"

Nr. 73: "Udsigt til 700 procent flere ikke-vestlige pensionister"

Nr. 64: "Indvandrerbørn født til fattigt pensionistliv"

Nr. 63: "Mange indvandrere har udsigt til gammeldags fattigdom som pensionister"

Nr. 59: "Risikoen for at dø i utide halveret"

Nr. 58: "Kvinders forspring i levetid bliver yderligere forøget de kommende årtier"

Nr. 49: "Enlige dropper pensionsopsparingen"

Nr. 46: "De rige nordsjællændere arbejder videre"

Nr. 33: "Levetid: Mændene haler ind på kvinderne"

Nr. 24: "Øget levetid og lav rente sætter pensionsbranche under pres"

Nr. 23: "Vi lever længere end vi regner med"

Nr. 22: "Levetid stiger markant for ældre lige nu"

Nr. 20: "Pensionistboom her og nu mindsker arbejdsstyrken."

Nr. 5: "Gamle i økonomisk klemme, når pensioner ikke holder hele livet."

Nr. 2: "To milliarder kroner går fra mænd til kvinder"

Omkostninger, afkast og andre markedsforhold

Nr. 216: Udviklingen i danskernes pensionsformuer

Nr. 215: EU's rapporteringskrav til investorer skal føre til reelle forandringer

Nr. 210: Er investeringer med lavt Co2-aftryk de grønneste?

Nr. 209: Sådan hænger din opsparing og indkomst som pensionist sammen

Nr. 208: Ny forretningsmodel i ATP øger pensionerne i fremtiden

Nr. 201: Pensionsopsparingerne næsten upåvirket trods coronakrisen

Nr. 199: "For høje omkostninger kan koste en tredjedel af pensionen"

Nr. 197: "Pensionsgarantier beskytter mod store tab kort før pensionsalderen"

Nr. 182 "Mindre afkast på din private pension bliver afhjulpet af højere offentlig pension"

Nr. 181 "Høje omkostninger kan koste dig en tredjedel af pensionen"

Nr. 178 "Ti års forsinket opsparing kan koste mere end en tredjedel af pensionen"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 150: "Længere levetid udtynder en pensionsmillion"

Nr. 114: "Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen"

Nr. 110: "Ingen sammenhæng mellem pensionsselskabers omkostninger og afkast"

Nr. 100: "Lav rente kræver dobbelt pensionsopsparing"

Nr. 70: "Danske pensionsselskaber blandt de billigste"

Nr. 66: "Positivt afkast i SP - trods to kriser"

Nr. 54: "Ny model garanterer højere ATP-pension til alle"

Nr. 37: "Vi ved intet om omkostningerne ved pensionsopsparing"

Nr. 35: "Pensionsopsparere efterspørger overblik"

Nr. 24: "Øget levetid og lav rente sætter pensionsbranche under pres"

Nr. 19: "Puljevælgere på Folkebørsen er kommet godt fra start"

Nr. 17: "Ringe kendskab til unit link-ordninger"

Nr. 16: "Kampen om milliarderne i Folkebørsen udebliver"

Nr. 14: "Investeringsforeninger med lave omkostninger giver større afkast"

Nr. 11: "Usikkert om pensionsselskaber vil modtage SP-milliarder"

Nr. 4: "Store investeringer i unit link trods begrænset interesse"

Nr. 3: "Høje administrationsudgifter kan halvere formuen"

Forbrugerundersøgelser mv.
Pensionisters indtægter

Nr. 217: Sparer danskerne for meget eller for lidt op?

Nr. 213: 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner

Nr. 209: Sådan hænger din opsparing og indkomst som pensionist sammen

Nr. 208: Ny forretningsmodel i ATP øger pensionerne i fremtiden

Nr. 207: Hvad betyder tilbagetrækningstidspunktet for din økonomi som pensionist? 

Nr. 205: Øget levetid har lagt stort pres på opsparingsbehovet

Nr. 204: "De fleste pensionister modtager i dag en privat pensionsudbetaling"

Nr. 199: "For høje omkostninger kan koste en tredjedel af pensionen"

Nr. 198: "Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget til livsvarige pensioner som privat ansatte"

Nr. 197: "Pensionsgarantier beskytter mod store tab kort før pensionsalderen"

Nr. 196: "ATP-pensionen er den største pension for halvdelen af pensionisterne"

Nr. 194: "Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP"

Nr. 192: "Offentlige pensioner får større betydning med alderen"

Nr. 189 "Flere og flere modtager dansk pension i udlandet"

Nr. 188: "Pensionisternes indkomster forbedres med 3,2 mia. kr. i 2019"

Nr. 184: "Hver anden pensionskrone kommer også i fremtiden fra det offentlige og ATP"

Nr. 180 "Hver femte løber tør for pension efter ti år på pension"

Nr. 179 "Offentligt ansatte indbetaler mest til en livsvarig pensionsordning"

Nr. 176 "Flere og flere udskyder folkepensionen - og nye regler gør det mere attraktivt"

Nr. 174 "Næsten alle folkepensionister modtager privat pension i dag"

Nr. 173 "Halvdelen af de selvstændige arbejder også som 70-årige"

Nr. 164 "Den voksende gruppe ældre bliver yngre"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 161 "Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP"

Nr. 160: "Kun 1 ud af 20 vælger at udskyde ATP-pensionen"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 158: "Dobbelt så mange singler som samlevende sparer ikke op til pension"

Nr. 157: "Vestdanmark sparer mere op i frivillige private pensionsopsparinger"

Nr. 155: "Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 152: "Fire forklaringer på at folk sparer for lidt op til pensionen"

Nr. 151: "Flere end ni ud af ti droppede pensionsprodukt efter lovændring"

Nr. 150: "Længere levetid udtynder en pensionsmillion"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 148: "Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år"

Nr. 147: "Høje sammensatte marginalafkastskatter på pension kan beskrives forskelligt"

Nr. 146: "Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 144: "Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant"

Nr. 143: "Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt"

Nr. 142: "Kun få pensionister modtager nedsat folkepension"

Nr. 141: "Mange modtagere af dansk pension i vores nabolande"

Nr. 140: "Markant fald i behovsbestemte ydelser til pensionister"

Nr. 139: "Lille pensionsopsparing blandt selvstændige kompenseres ikke med anden opsparing"

Nr. 138: "Selvstændige halter langt bagefter med pensionsopsparing – uanset indkomst"

Nr. 137: "Færre ældre får boligydelse"

Nr. 136: "Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg"

Nr. 135: "En gruppe af højtlønnede har adgang til fuldt pensionstillæg"

Nr. 134: "85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige"

Nr. 133: "Økonomisk sikkerhedsnet under pensionister er ingen dansk opfindelse"

Nr. 132: "Den nye aldersopsparing mangler fortsat gennembrud"

Nr. 131: "Økonomisk gode eller dårlige tider har kun lille betydning for din pensionsdækning"

Nr. 130: "Hver tredje medarbejder i små virksomheder har en meget lille pensionsopsparing"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 128: "Høj marginalskat – men lav samlet skat på pension"

Nr. 127: "Hver tredje pensionist kan have ret til sociale ydelser i fremtiden"

Nr. 126: "ATP i går, som 50-årig og i morgen"

Nr. 125: "For tre ud af ti er ATP den største pensionsopsparing"

Nr. 124: "Over en tiårig periode står den rigeste halvdel for 83 pct. af pensionsopsparingen"

Nr. 123: "Hver fjerde indbetaler ikke til en arbejdsmarkedspension"

Nr. 122: "Tidlig tilbagetrækning uden efterløn kan koste tre fjerdedele af pensionsformuen"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 119: "Næsten alle folkepensionister modtager indkomstafhængige tillæg"

Nr. 118: "Folkepensionen er danske pensionisters indtægtskilde nummer ét"

Nr. 117: "Danskerne tvivler på folkepension om tre årtier"

Nr. 116: "Rige pensionister nyder også godt af folkepensionen"

Nr. 114: "Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen"

Nr. 113: "Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid"

Nr. 112: "Folkepensionen dækker halvdelen af tabet, når de private indtægter forsvinder"

Nr. 111: "Private pensionsudbetalinger mister værdi dag for dag"

Nr. 105: "Private pensioner breder sig til hele landet"

Nr. 104: "Private pensioner er langsomt ved at slå igennem"

Nr. 93: "Danskerne ændrer opsparing: Pensionen skal række hele livet"

Nr. 72: "Enlige pensionister tjener det samme som gifte - men har mindre til sig selv"

Nr. 62: "Ældre og rige mest bekymret for krisens effekt på pensionen"

Nr. 48: "Pensionister spiser ikke af deres mursten"

Nr. 34: "Store geografiske forskelle i pensionsindtægterne"

Nr. 25: "Seks ud af ti pensionister lever stort set kun af offentlige ydelser og ATP"

Nr. 5: "Gamle i økonomisk klemme, når pensioner ikke holder hele livet."

Nr. 1: "Færre og færre vil få ældrecheck"

Folkepension, ældrecheck mv.

Nr. 213: 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner

Nr. 212: Garantier beskytter mod store udsving, og markedsrenteprodukter sikrer høje pensioner

Nr. 207: Hvad betyder tilbagetrækningstidspunktet for din økonomi som pensionist? 

Nr. 202: "Langt flere arbejder frem til folkepensionen"

Nr. 196: "ATP-pensionen er den største pension for halvdelen af pensionisterne"

Nr. 195: "Så meget mere skulle du spare op uden folkepensionen"

Nr. 194: "Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP"

Nr. 192: "Offentlige pensioner får større betydning med alderen"

Nr. 189 "Flere og flere modtager dansk pension i udlandet"

Nr. 188: "Pensionisternes indkomster forbedres med 3,2 mia. kr. i 2019"

Nr. 185: "Stadig stigende levetid koster 22 mia. kr. mere i folkepension om året"

Nr. 177 "Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen"

Nr. 176 "Flere og flere udskyder folkepensionen - og nye regler gør det mere attraktivt"

Nr. 174 "Næsten alle folkepensionister modtager privat pension i dag"

Nr. 168 "Reformer holder danskerne på arbejdsmarkedet"

Nr. 164 "Den voksende gruppe ældre bliver yngre"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 161 "Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 155: "Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 148: "Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år"

Nr. 146: "Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 144: "Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant"

Nr. 143: "Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt"

Nr. 142: "Kun få pensionister modtager nedsat folkepension"

Nr. 141: "Mange modtagere af dansk pension i vores nabolande"

Nr. 140: "Markant fald i behovsbestemte ydelser til pensionister"

Nr. 139: "Lille pensionsopsparing blandt selvstændige kompenseres ikke med anden opsparing"

Nr. 137: "Færre ældre får boligydelse"

Nr. 136: "Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg"

Nr. 135: "En gruppe af højtlønnede har adgang til fuldt pensionstillæg"

Nr. 134: "85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige"

Nr. 133: "Økonomisk sikkerhedsnet under pensionister er ingen dansk opfindelse"

Nr. 132: "Den nye aldersopsparing mangler fortsat gennembrud"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 128: "Høj marginalskat – men lav samlet skat på pension"

Nr. 127: "Hver tredje pensionist kan have ret til sociale ydelser i fremtiden"

Nr. 124: "Over en tiårig periode står den rigeste halvdel for 83 pct. af pensionsopsparingen"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 119: "Næsten alle folkepensionister modtager indkomstafhængige tillæg"

Nr. 118: "Folkepensionen er danske pensionisters indtægtskilde nummer ét"

Nr. 117: "Danskerne tvivler på folkepension om tre årtier"

Nr. 116: "Rige pensionister nyder også godt af folkepensionen"

Nr. 114: "Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen"

Nr. 113: "Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid"

Nr. 112: "Folkepensionen dækker halvdelen af tabet, når de private indtægter forsvinder"

Nr. 109: "Førtidspensionister må ofte nøjes med folkepension i alderdommen"

Nr. 103: "Uden folkepensionen skulle du spare rigtig meget mere op"

Nr. 94: "Fordobling af folkepensionister der bor i udlandet"

Nr. 91: "Grundpension vigtigste indtægt i 93 ud af 98 kommuner"

Nr. 86: "Skatterabat på op mod 60.000 kr. på vej til ældre"

Nr. 79: "Flere og flere førtidspensionister sparer aktivt op til alderdommen"

Nr. 73: "Udsigt til 700 procent flere ikke-vestlige pensionister"

Nr. 71: "Offentlige pensioner og ATP vigtigst for pensionister i ni ud af ti kommuner"

Nr. 69: "Flere efterlønnere arbejder ved siden af"

Nr. 66: "Positivt afkast i SP - trods to kriser"

Nr. 38: "Stigende tillid til folkepensionen blandt yngre"

Nr. 25: "Seks ud af ti pensionister lever stort set kun af offentlige ydelser og ATP"

Nr. 8: "Skal folkepensionen fortsat være for alle?"

Nr. 1: "Færre og færre vil få ældrecheck"

Køn og pension

Nr. 206: Mænd og kvinder sparer lige flittigt op til pension, men det er alligevel ikke helt så enkelt

Nr. 177 "Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen"

Nr. 175 "Kvinder bliver længere på arbejdsmarkedet"

Nr. 171 "Mænd har halet ind på kvindernes levetid de sidste 35 år"

Nr. 170 "Mænd har indhentet kvinders pensionsforspring"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 160: "Kun 1 ud af 20 vælger at udskyde ATP-pensionen"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 158: "Dobbelt så mange singler som samlevende sparer ikke op til pension"

Nr. 156: "Par trækker sig tilbage sammen når de forlader arbejdsmarkedet"

Nr. 155: "Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 143: "Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt"

Nr. 137: "Færre ældre får boligydelse"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 117: "Danskerne tvivler på folkepension om tre årtier"

Nr. 113: "Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid"

Nr. 92: "Kvinders forventninger til deres levetid er steget"

Nr. 91: "Grundpension vigtigste indtægt i 93 ud af 98 kommuner"

Nr. 82: "Kvinders frivillige pensionsindbetalinger halter i stigende grad efter mænds"

Nr. 81: "Ratepension tryner andre pensionstyper - til ugunst for kvinderne"

Nr. 80: "Fem milliarder pensionskroner optjent af mænd går til kvinders pension"

Nr. 60: "Stigende forskel mellem kønnenes pensionsindbetalinger: Mænds pensionsforspring vokser"

Nr. 58: "Kvinders forspring i levetid bliver yderligere forøget de kommende årtier"

Nr. 53: "Kvinders pensionsefterslæb starter i teenagealderen"

Nr. 49: "Enlige dropper pensionsopsparingen"

Nr. 33: "Levetid: Mændene haler ind på kvinderne"

Nr. 32: "Mænd sparer mest op til pension i alle landets kommuner"

Nr. 2: "To milliarder kroner går fra mænd til kvinder"

Samspillet mellem offentlig og privat pension

Nr. 213: 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner

Nr. 212: Garantier beskytter mod store udsving, og markedsrenteprodukter sikrer høje pensioner

Nr. 209: Sådan hænger din opsparing og indkomst som pensionist sammen

Nr. 207: Hvad betyder tilbagetrækningstidspunktet for din økonomi som pensionist? 

Nr. 204: "De fleste pensionister modtager i dag en privat pensionsudbetaling"

Nr. 203: Aldersopsparingens popularitet vokser – men indbetalingerne er små

Nr. 201: Pensionsopsparingerne næsten upåvirket trods coronakrisen

Nr. 200: "Free-ridere der ikke sparer op til pension får en højere livstidsindkomst"

Nr. 199: "For høje omkostninger kan koste en tredjedel af pensionen"

Nr. 198: "Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget til livsvarige pensioner som privat ansatte"

Nr. 196: "ATP-pensionen er den største pension for halvdelen af pensionisterne"

Nr. 195: "Så meget mere skulle du spare op uden folkepensionen"

Nr. 194: "Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP"

Nr. 192: "Offentlige pensioner får større betydning med alderen"

Nr. 188: "Pensionisternes indkomster forbedres med 3,2 mia. kr. i 2019"

Nr. 185: "Stadig stigende levetid koster 22 mia. kr. mere i folkepension om året"

Nr. 184: "Hver anden pensionskrone kommer også i fremtiden fra det offentlige og ATP"

Nr. 182 "Mindre afkast på din private pension bliver afhjulpet af højere offentlig pension"

Nr. 180 "Hver femte løber tør for pension efter ti år på pension"

Nr. 174 "Næsten alle folkepensionister modtager privat pension i dag"

Nr. 164 "Den voksende gruppe ældre bliver yngre"

Nr. 161 "Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP"

Nr. 155: "Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg"

Nr. 151: "Flere end ni ud af ti droppede pensionsprodukt efter lovændring"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 148: "Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år"

Nr. 146: "Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 144: "Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant"

Nr. 143: "Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt"

Nr. 139: "Lille pensionsopsparing blandt selvstændige kompenseres ikke med anden opsparing"

Nr. 138: "Selvstændige halter langt bagefter med pensionsopsparing – uanset indkomst"

Nr. 137: "Færre ældre får boligydelse"

Nr. 136: "Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg"

Nr. 135: "En gruppe af højtlønnede har adgang til fuldt pensionstillæg"

Nr. 134: "85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige"

Nr. 133: "Økonomisk sikkerhedsnet under pensionister er ingen dansk opfindelse"

Nr. 132: "Den nye aldersopsparing mangler fortsat gennembrud"

Nr. 131: "Økonomisk gode eller dårlige tider har kun lille betydning for din pensionsdækning"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 128: "Høj marginalskat – men lav samlet skat på pension"

Nr. 127: "Hver tredje pensionist kan have ret til sociale ydelser i fremtiden"

Nr. 126: "ATP i går, som 50-årig og i morgen"

Nr. 125: "For tre ud af ti er ATP den største pensionsopsparing"

Nr. 124: "Over en tiårig periode står den rigeste halvdel for 83 pct. af pensionsopsparingen"

Nr. 123: "Hver fjerde indbetaler ikke til en arbejdsmarkedspension"

Nr. 122: "Tidlig tilbagetrækning uden efterløn kan koste tre fjerdedele af pensionsformuen"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 118: "Folkepensionen er danske pensionisters indtægtskilde nummer ét"

Nr. 114: "Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen"

Nr. 113: "Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid"

Nr. 112: "Folkepensionen dækker halvdelen af tabet, når de private indtægter forsvinder"

Nr. 103: "Uden folkepensionen skulle du spare rigtig meget mere op"

Nr. 72: "Enlige pensionister tjener det samme som gifte - men har mindre til sig selv"

Nr. 71: "Offentlige pensioner og ATP vigtigst for pensionister i ni ud af ti kommuner"

Arbejdsmarkedspension og privat individuel pension

Nr. 216: Udviklingen i danskernes pensionsformuer

Nr. 213: 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner

Nr.204: "De fleste pensionister modtager i dag en privat pensionsudbetaling"

Nr. 203: Aldersopsparingens popularitet vokser – men indbetalingerne er små

Nr. 198: "Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget til livsvarige pensioner som privat ansatte"

Nr. 197: "Pensionsgarantier beskytter mod store tab kort før pensionsalderen"

Nr. 194: "Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP"

Nr. 193: "Næsten hver anden ansat i små private virksomheder sparer meget lidt op til pension"

Nr. 191: "Færre danskere indbetaler til pension - til gengæld indbetaler de mere"

Nr. 190: "Selvstændiges pensionsindbetalinger er faldet"

Nr. 184: "Hver anden pensionskrone kommer også i fremtiden fra det offentlige og ATP"

Nr. 180 "Hver femte løber tør for pension efter ti år på pension"

Nr. 179 "Offentligt ansatte indbetaler mest til en livsvarig pensionsordning"

Nr. 178 "Ti års forsinket opsparing kan koste mere end en tredjedel af pensionen"

Nr. 170 "Mænd har indhentet kvinders pensionsforspring"

Nr. 163 "To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen"

Nr. 161 "Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP"

Nr. 159: "Det kan du få ud af en pensionsmillion"

Nr. 158: "Dobbelt så mange singler som samlevende sparer ikke op til pension"

Nr. 157: "Vestdanmark sparer mere op i frivillige private pensionsopsparinger"

Nr. 154: "Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere"

Nr. 152: "Fire forklaringer på at folk sparer for lidt op til pensionen"

Nr. 151: "Flere end ni ud af ti droppede pensionsprodukt efter lovændring"

Nr. 150: "Længere levetid udtynder en pensionsmillion"

Nr. 149: "Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd"

Nr. 145: "Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med"

Nr. 134: "85-årige har markant større indtægt end de havde som 70-årige"

Nr. 131: "Økonomisk gode eller dårlige tider har kun lille betydning for din pensionsdækning"

Nr. 130: "Hver tredje medarbejder i små virksomheder har en meget lille pensionsopsparing"

Nr. 129: "Store kommunale forskelle på pensionsopsparingen"

Nr. 124: "Over en tiårig periode står den rigeste halvdel for 83 pct. af pensionsopsparingen"

Nr. 123: "Hver fjerde indbetaler ikke til en arbejdsmarkedspension"

Nr. 120: "To ud af tre pensionskroner kommer fra det offentlige og ATP"

Nr. 115: "Myte, at ældre flytter til noget mindre"

Nr. 114: "Pensionsberegnere undervurderer folkepensionen"

Nr. 113: "Kvinders pension stort set upåvirket af barsel, orlov og deltid"

Nr. 112: "Folkepensionen dækker halvdelen af tabet, når de private indtægter forsvinder"

Nr. 111: "Private pensionsudbetalinger mister værdi dag for dag"

Nr. 110: "Ingen sammenhæng mellem pensionsselskabers omkostninger og afkast"

Nr. 107: "Danskerne bruger en time eller to om året på deres pension"

Nr. 106: "Kun de rigeste rammes af loft over ratepensioner"

Nr. 105: "Private pensioner breder sig til hele landet"

Nr. 104: "Private pensioner er langsomt ved at slå igennem"

Nr. 100: "Lav rente kræver dobbelt pensionsopsparing"

Nr. 93: "Danskerne ændrer opsparing: Pensionen skal række hele livet"

Nr. 81: "Ratepension tryner andre pensionstyper - til ugunst for kvinderne"

Nr. 71: "Offentlige pensioner og ATP vigtigst for pensionister i ni ud af ti kommuner"

Nr. 67: "Større forskelle i pensionsopsparing"

Nr. 61: "Livsvarig pension i lav kurs"

Nr. 56: "Mere end hver tredje erhvervsaktiv under 40 år har pensionshuller"

Nr. 45: "Små virksomheder mangler pensionsordninger"

Nr. 42: "Ansatte uden pensionsordning sparer heller ikke op frivilligt"

Nr. 40: "Kvart million fastansatte uden pensionsordning"

Nr. 36: "Kun Danmark mangler pensionsordning for selvstændige"

Nr. 29: "Færre danskere sparer frivilligt op til pension"

Nr. 27: "Få vælger livsvarige pensioner"

Nr. 5: "Gamle i økonomisk klemme, når pensioner ikke holder hele livet."

Andre sikringsordninger